/ Lilypol lilie

Lilypol lilie

STRUKTURA ZAPISU

Struktura zapisu informacji w pamięciach taśmowych, dyskowych i bębnowych jest identyczna. Informacje są zapisywane lub odczytywane szeregowo, tj. zgodnie z…

URZĄDZENIA WEWNĘTRZNE KOMPUTERA

Pierwsze z nich są stosowane w celu rozszerzenia ogól­nej pojemności pamięci systemów liczących. W stosunku do pamięci operacyjnych są to…

OBOK PODZIAŁU KANAŁÓW

Obok podziału kanałów na podstawie liczby równocześ­nie prowadzonych transmisji można także klasyfikować je według stopnia ich automatyczności. Wtedy wyróżnia się…

KOMPLIKACJA ZAGADNIENIA

Zagadnienie to komplikuje się wówczas, gdy wśród rozkazów programów pojawiają się operacje wprowadzania i wyprowadzania informacji. Operacje te angażują odpowiednie…

MECHANIZM OBSŁUGI

Aby to zapewnić, wykorzystuje się mechanizm zwany podziałem czasu, który powoduje, że w następują­cych po sobie bardzo krótkich odcinkach czasu…

REALIZOWANE ROZKAZY

Rozkazy realizowane przez procesory dzielimy na na­stępujące grupy:sterujące, które naruszają normalny tok podejmowa­nia rozkazów z pamięci operacyjnej przez zmianę zawar­tości…

UKŁAD STEROWANIA

Najczęściej rozkaz określa rodzaj operacji, jaka ma być wykonywana, oraz adresy danych, które biorą w niej udział. Każdy rozkaz jest…

PRZESYŁANIE INFORMACJI

Operację przesyłania informacji do pamięci nazywa się zapisem do pamięci, a przesyłanie z pamięci – odczytem. W najczęściej spotykanych komputerach…

SKUTECZNA ELIMINACJA

Rozwiązanie to skutecznie eliminuje niemal wszelkie przestoje procesora i urządzeń zewnętrznych w czasie realizacji zadań obliczeniowych. Mimo to nie jest…

EFEKTYWNOŚĆ ROZWIĄZANIA

Praca w trybie wsadowym polega na wprowadzeniu do pamięci komputera od razu całego zestawu programów, które pochodzą od różnych użytkowników.…

STYL PRACY

W okresie gdy tryb ten był ogólnie stosowanym sposo­bem użytkowania komputerów, wyróżniono następujące fazy cyklu obliczeniowego: wczytanie programu napisanego w…

FORMY UŻYTKOWANIA

Elementami współczesnych systemów cyfrowych są autonomicznie działające procesory, czyli urządzenia zdolne do samodzielnego wykonywania programów. Do grupy tych urządzeń są…

MYŚL BUDOWY

Urządzenia te są budowane z myślą o stworzeniu największych systemów cyfrowych, w których zastosowane byłyby techniczne układy nadzorczo-kontrolne, elementy o…

KOMPUTERY W SYSTEMACH CYFROWYCH

Komputery należące do tej grupy pozwalają na zmniejszenie rozmiarów programów użytkowych dzięki istnieniu daleko posuniętej odpowiedzialności między źródłową postacią rozkazu…

KOMPLEKSY MASZYN

Obecnie można spotkać tzw. kompleksy maszyn cyfro­wych, czyli zestawy komputerów pracujących w syste­mach wieloprocesorowych i wielomaszynowych. Współ­praca między nimi może…

WYMIENIONE CECHY

WYMIENIONE CECHY Wyżej wymienione cechy wraz z równoległą i prawie niezależną pracą arytmometru, pamięci operacyjnej i kanałów wejścia-wyjścia przyczyniają się…

OPARCIE SYSTEMU

OPARCIE SYSTEMU Aby system operacyjny mógł tę funkcję właściwie zreali­zować, użytkownik powinien załączać do każdego swego programu informację pozwalającą go…

Kurs z komputerem

Kurs z komputerem Każdy, kto decyduje się na udział w kursie na prawo jazdy marzy o tym aby egzamin zdać…

Nauka z komputerem

Nauka z komputerem Wiele dzieci, które rozpoczynają przygodę ze szkołą ma problemy z ortografią. Nie potrafią przyswoić sobie podstawowych zasad…

Przydatny arkusz kalkulacyjny

Przydatny arkusz kalkulacyjny Czasem potrzebujemy w szybki i bezbłędny sposób coś policzyć. Niestety sami nie jesteśmy w tym zbyt dobrzy.…

load more...
Zobacz także:
Archiwa
Zobacz także: